ZAKUP I FINANSOWANIE PROTEZ

 

Zakup protezy do wydatek często nawet kilkunastu tysięcy złotych. Jest kilka możliwości dofinansowania tego zakupu. Największe dofinansowanie otrzymają Ci, którzy zakwalifikują się do programu Aktywny Samorząd. Tak jak w zeszłym roku również w 2014 osoby aktywne zawodowo, lub te którym nowa proteza umożliwia powrót do pracy mogą otrzymać pieniądze na zakup lub modernizację protezy.
Informacje na stronie PFRON

Dofinansowanie do protez kończyny dolnej jest w zakresie 14-25 tys., a dla protez kończyny górnej 9-26 tys. Wymagany jest udział własny i wynosi on 10% wartości protezy.
Wnioski realizowane są do końca września 2014 roku. Program realizowany jest przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie Adresy PCPR-ów.

Każdy może skorzystać z dofinansowania z środków NFZ.
By wykorzystać refundację do zaopatrzenia ortopedycznego należy:

  • Zgłosić się do lekarza specjalności: ortopedia, chirurgia lub rehabilitacja, by wystawił wniosek na zaopatrzenie ortopedyczne.( wzór wniosku)
  • Wystawiony wniosek z odpowiednim kodem (Link do wykazu wyrobów medycznych refundowanych przez NFZ) na dane zaopatrzenie ortopedyczne, należy potwierdzić i zarejestrować w oddziale NFZ. Należy przy tym pamiętać, że wniosek ma określony termin realizacji. Procedura weryfikacji wniosku trwa różnie i zależy o danego oddziału w rejonie NFZ, zdarzają się przypadki oczekiwania od kilku dni do kilkunastu tygodni.
  • Z potwierdzonym wnioskiem należy udać się do wybranego i zaufanego zakładu ortopedycznego w celu wykonania zaopatrzenia.

Osoby o niskich dochodach mogą starać się o dofinansowanie z środków PFRON. By je otrzymać należy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie złożyć wniosek o dofinansowanie. (Adresy PCPR-ów)

Warunkiem otrzymania wsparcia jest by średni miesięczny dochód netto wnioskodawcy nie przekroczył:
50% przeciętego wynagrodzenia w przeliczeniu na jednego członka wspólnego gospodarstwa domowego
65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osób samotnych.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi do:

  • 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany;
  • 150% sumy kwoty limitu określonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie przedmiotów i środków, jeżeli cena jest wyższa niż ustalony limit.

Osoba zainteresowana otrzymaniem dofinansowania powinna złożyć niezbędne dokumenty:

  • wniosek o dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
  • kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
  • zaświadczenie o wysokości dochodów
  • kserokopię zlecenia lekarskiego na sprzęt, o który wnioskodawca ubiega się, potwierdzoną przez NFZ
  • fakturę zakupu lub inny dokument poświadczający zakup

Zakup protezy może być również finansowany z środków zebranych na subkoncie fundacji.

Kanał ORTOCENTRUM

www.amputowani.pl

ortologo

ul. Hubala Dobrzańskiego 155
05-082 Babice Nowe

Tel.  (022)666-47-64
E-mail: info(at)ortocentrum.com.pl

godziny otwarcia pon.-pt.: 8:00-16:00

Gościmy

Odwiedza nas 47 gości oraz 0 użytkowników.